ATLAS SAM 200 samopoz.podkład 25kg

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 25,49 zł 25.49
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 25 mm do 60 mm)

pod płytki, wykładziny i parkiet
zalecany w systemach ogrzewania podłogowego
do stosowania wewnątrz budynków

ZASTOSOWANIE
ATLAS SAM 200 jest samopoziomującym jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. ATLAS SAM 200 nadaje się do stosowania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych, o ile jego parametry techniczne spełniają wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe właściwe dla tych pomieszczeń. ATLAS SAM 200 może być użyty do wykonania podkładów w następujących układach: jako zespolony z istniejącym podłożem (minimalna grubość warstwy – 25 mm), na warstwie oddzielającej (minimalna grubość warstwy – 30 mm), pływający (minimalna grubość warstwy – 35 mm) lub w systemach ogrzewania podłogowego (minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym – 25 mm). Może być stosowany tylko wewnątrz budynków.
WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS SAM 200 jest gotową, suchą mieszanką, wykonaną na bazie wysokogatunkowego anhydrytu. Jest produktem bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Ma zdolność samopoziomowania się. Można go łatwo i szybko wylewać na podłoża przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe. Dzięki temu osiąga się dużą wydajność wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Podkład wykonany z ATLASA SAM 200 posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, a po związaniu jest praktycznie bezskurczowy. Ze względu na dobre przewodzenia ciepła i otulanie przewodów grzewczych zalecany jest do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Sposób przygotowania podłoża uzależniony jest od przyjętego układu, w jakim zostanie zastosowany ATLAS SAM 200. Szczegółowe wskazówki dla każdego wariantu opisano poniżej. W każdym przypadku podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki powinno mieć charakter wannowy. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje pośrednie nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Jastrych należy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilami dylatacyjnymi ATLAS lub cienkimi paskami styropianu.


JASTRYCH ZESPOLONY
Charakteryzuje się on bezpośrednim i całopowierzchniowym połączeniem z podłożem. ATLAS SAM 200 może być wylewany na dojrzałych podłożach mineralnych, za wyjątkiem opartych o spoiwo magnezjowe. Powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy stosować emulsję ATLAS UNI-GRUNT PLUS, która m.in. zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrznych na powierzchni podkładu. ATLAS SAM 200 jako jastrych zespolony nie nadaje się do pomieszczeń, w których możliwe jest przenikanie wilgoci. Minimalna grubość wylewki wynosi 25 mm.

JASTRYCH NA WARSTWIE ODDZIELAJĄCEJ
Wykonuje się go na bardzo słabych, chłonnych lub zaoliwionych podłożach mineralnych lub innych, niezapewniających podkładowi odpowiedniej przyczepności. Warstwę oddzielającą może stanowić np. folia PE o grubości 0,2 mm. W przypadku podłoży narażonych na zawilgocenie, warstwę oddzielającą może stanowić ułożona na podłożu izolacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Należy ułożyć ją szczelnie, bez fałd oraz wywinąć na ściany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokości podkładu. Minimalna grubość wylewki wynosi 30 mm.

JASTRYCH PŁYWAJĄCY
ATLAS SAM 200 może być wykonany na warstwie izolacji termicznej lub dźwiękowej, wykonanej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038, z podłogowych, utwardzanych płyt z wełny mineralnej lub innych materiałów przewidzianych do tego celu. Należy szczególnie zadbać o dokładne i równe rozłożenie na podłożu wszystkich zastosowanych materiałów. Izolacja powinna być ułożona szczelnie, a płyty powinny być układane z przesunięciem krawędzi. Dla wyrównania podłoża pod twarde płyty można użyć np. suchego piasku. Od strony wykonywanego podkładu izolację należy zawsze zabezpieczyć szczelną i wywiniętą na ściany warstwą oddzielającą (np. 1 warstwa folii PE grubości 0,1 mm lub papier powlekany tworzywem sztucznym). Jastrych w żadnym miejscu nie może łączyć się bezpośrednio z surową posadzką, ścianą lub instalacjami. Grubość jastrychu należy odpowiednio zwiększyć lub wykonać go jako zbrojony, jeżeli ściśliwość izolacji przekracza 5 mm lub przewidziane są większe obciążenia użytkowe. Minimalna grubość wylewki wynosi 35 mm.

JASTRYCH W SYSTEMIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Przed wylaniem ATLASA SAM 200 instalacja grzewcza powinna być sprawdzona i odpowiednio zamocowana, a w przypadku ogrzewania wodnego rury grzewcze należy wypełnić wodą. Aby zapobiec wypływaniu rur, jastrych zaleca się wykonać w dwóch warstwach, przy czym pierwsza z nich powinna być wylana do górnej krawędzi rurek grzewczych, a druga powinna sięgać przynajmniej 25 mm ponad nie. Drugą warstwę wylewki wykonujemy po wstępnym związaniu pierwszej, w momencie gdy można na nią swobodnie wchodzić (min. po 24 godz.). Jeżeli instalacja jest prawidłowo wykonana i przymocowana, dopuszcza się wykonanie jastrychu w jednej warstwie. Do odpowietrzania pierwszej warstwy wylewki zaleca się użycie szczotki z długim, twardym włosiem. Dodatkowo należy przestrzegać danych zawartych w projekcie technicznym i zaleceń producentów instalacji grzewczych. Stopniowe ogrzewanie jastrychu (zwiększanie temperatury o max. 3°C na dobę) można rozpocząć najwcześniej 7 dni od wylania, a pełne - po 28 dniach.

PRZYGOTOWANIE MASY
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy polega na wsypaniu suchej mieszanki do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i odpowiednim ustawieniu stałego poziomu dozowanej wody, pozwalającego osiągnąć prawidłową konsystencję masy wypływającej z węża. Gdy masa wylewana będzie ręcznie przygotowujemy ją poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,5÷5,1 l wody na opakowanie 30 kg) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę należy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 40-50 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć “placek” o średnicy ok. 45-50 cm.
SPOSÓB UŻYCIA
Masę wylewa się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody. ATLAS SAM 200 może być również wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m2. Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Założone pole technologiczne należy wykonać w czasie ok. 1 godziny. Bezpośrednio po wylaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrząsowym wzdłuż i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się samoczynnie. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować stopień wymieszania i konsystencję masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS.

Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 20 kg zaprawy na 1 m2 i na każde 10 mm grubości warstwy.
NARZĘDZIA
Agregat mieszająco-pompujący (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadłem (wylewanie ręczne), szczotka z długim, sztywnym włosiem lub wałek odpowietrzający ATLAS, repery wysokościowe ATLAS. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
OPAKOWANIA
Worki papierowe 30kg

Paleta: 1080 kg w workach 30 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Zaprawę należy chronić przed wilgocią, przewozić i przechowywać w suchych warunkach, na paletach, w szczelnie zamkniętych workach. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
UWAGA
Produkt reaguje z wodą alkalicznie, dlatego należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki ok. 0,15÷0,17 l wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,50÷5,10 l wody na 30 kg zaprawy
Czas zużycia ok. 45 minut
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Użytkowanie podkładu (wchodzenie) po 2 dniach
Czas pełnego wiązania i wysychania min. 3 tygodnie
Wykonanie okładzin wilgotność podkładu nie więcej niż 1,5%
(w przypadku wykładzin nieprzepuszczalnych
i drewnopochodnych stosować się do zaleceń
producenta klejów i wykładzin)
Maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm
Min. grubość warstwy zaprawy 25 mm
Max. grubość warstwy zaprawy 60 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)
w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %


CE 05
PN-EN 13813:2003 CA-C16-F5
Reakcja na ogień
A1fl
Wartość pH
>7
Wydzielanie substancji korozyjnych
CA
Przepuszczalność wody
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
NPD
Wytrzymałość na ściskanie
C16 (≥16N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie
F5 (≥5N/mm2)
Izolacyjność akustyczna
NPD
Dźwiękochłonność
NPD
Opór cieplny
NPD
Odporność chemiczna
NPD

NORMY
Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13813 CA-C16-F5

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH.ZałącznikiProdukty powiązane

Opinie o produkcie (0)

здесь

здесь

ссылка apach.com.ua
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
| Hosting home.pl